corporate customers of translation jobs
käännöstöiden yritys- ja yhteisöasiakkaat
entreprises et établissements clients des travaux de traduction
empresas y entidades clientes de trabajos de traducción
in 2015

customer
asiakas
client
cliente
address
osoite
adresse
dirección
postcode
postinumero
code postal
código postal
language combination
kieliyhdistelmä
combination de langues
combinación de idiomas
subject matter
aihepiiri
sujet
materia
Ad Verbum Ltd.Brivibas Street 70-10ARiga, LV-1011, Latvia en-US -> fi compliance with export and import regulations/
tuonti- ja vientimääräysten noudattaminen
en-GB > fi presentation of logistics company's services/
logistiikkayhtiön palveluiden esittely
Albor Translation Office, S.L.c/ Zurbano 72, 2º JES-28010 Madrid es-ES -> fi lucha aérea contra incendios/
aearial firefighting/
palontorjunta ilmasta

mejora de la seguridad ocupacional/
improvement of work safety/
työturvallisuuden parantaminen

en-GB -> fi work ethics/
työetiikka

improvement of work safety/
työturvallisuuden parantaminen

cloud-based safety management system/
pilvipohjainen turvallisuushallintajärjestelmä

aearial firefighting/
palontorjunta ilmasta

website login/
sisäänkirjautuminen verkkosivustolle

work safety/
työturvallisuus

BeConnected Norway LtdØvre Solåsen 9NO-1450 Nesoddtangen en -> fi employee assessment/
työntekijöiden arviointi
en-US -> fi medical equipment/
lääketieteelliset laitteet

online subscription of photographs and videos/
valokuvien ja videoiden tilaaminen verkosta

fr-FR -> fi publicité/
advertisement/
mainos
Capita Translation and InterpretingRiverside Court, Huddersfield RoadDelph, Oldham, OL3 5FZ, UK en-GB -> fi terms of online trade/
verkkokaupan ehdot
en-US -> fi airline's compensation for delayed luggage/
lentoyhtiön korvaus matkatavaroiden viivästymisestä
Giltbridge Translation Co., Ltd.3F, Block B, Phase Two, Wanli Industrial Building, Futian Bonded ZoneShenzhen, Guangdong, China en-GB -> fi carrycot/
vauvan kantokassi
HF Risk Management KySavolanraitti 6 B 8FI-70820 Kuopio fi -> en-US exposure to noise of medical helicopter's staff/
lääkintähelikopterin henkilöstön melualtistus

air safety/
lentoturvallisuus

James and Associates1336 W. Chase Ave.Chicago, IL 60626, USA en-US -> fi money transfer by telephone/
rahansiirto puhelimitse
Kobalt LanguagesEnric Granados 38Granollers, ES-08403 Barcelona es-ES -> fi turismo en Islas Canarias/
tourism on Canary Islands/
matkailu Kanariansaarilla
Language Intelligence Ltd.16 North Goodman St.Rochester, NY 14607, USA en-US -> fi customer, employee and consumer surveys/
asiakas-, työntekijä- ja kuluttajakyselytutkimuksia/
enquêtes de clients, d'employés et de consommateurs/
encuestas de clientes, de empleados y de consumidores

English-language summer course/
englanninkielen kesäkurssi

management of change in an industrial enterprise/
muutoksen hallinta teollisuusyrityksessä

action planning/
toiminnan suunnittelu

Language Master InternationalKrisjana Valdemara Street 33-1ARiga, Latvia, LV-1010 en-GB -> fi commercial register extract/
kaupparekisteriote
fi -> en-GB road construction contract/
tienrakennussopimus
Nordica Translations bvbaStationsstraat 27BE-9060 Zelzate en-US -> fi toy trade/
lelukauppa
Overseas Translations, S.L.U.C/ Francesc Layret, 119, 3°1°ES-08911 Badalona en, es-ES -> fi servicio público de bicicletas urbano/
public city bicycle service/
julkinen kaupunkipolkupyöräpalvelu
en-US -> fi urban and intercity transport system/
kaupunki- ja kaukoliikennejärjestelmä
Partanen & Lamusuo LimitedMelankatu 30FI-70500 Kuopio fi -> en-GB architectural and art project descriptions/
arkkitehtuuri- ja taidehankekuvauksia/
descriptions de projets architecturaux et d'art/
descripciones de proyectos arquitecturales y de arte
RixTrans LtdBauskas iela 58A-1Riga, LV-1004, Latvija en-US -> fi mobile photo printer user manual/
mobiilivalokuvatulostimen käyttöohje
fi -> en-GB company communications/
yhtiöiden tiedotteita

DNA testing equipment/
DNA-testauslaitteisto

en -> fi Internet of Things/
esineiden Internet
SIA Baltic Media Ltd.World Trade Center,
Elizabetes iela 2
LV-1340 Riga en-US -> fi online shoe store/
verkkokenkäkauppa
Transperfect (US)3 Park Avenue, 39th FloorNew York, NY 10016, USA en -> fi tourism/
matkailu

decorative art sales online/
sisustustaidekauppa verkossa

survey on preferences/
kysely mieltymyksistä

printing paper advertisement/
tulostuspaperimainos

work safety/
työturvallisuus

employee engagement survey/
työntekijöiden sitoutumiskysely

isomer specifications/
isomeerien eritelmiä

engine oils/
koneöljyjä

respiratory protection/
hengityksen suojaus

reactivity to chemicals/
reaktiivisuus kemikaaleille

biological terms/
biologisia termejä

associate satisfaction survey/
kumppanien tyytyväisyyskysely

survey/
kysely

regulations and instructions on chemicals/
määräyksiä ja ohjeita kemikaaleista

videoconferencing/
videoneuvottelu

marketing of special steels/
erikoisterästen markkinointi

company Intranet/
yhtiön Intranet

marketing/
markkinointi

company's procecures/
yhtiön menettelytavat

online marketing/
verkkomarkkinointi

employee survey/
työntekijäkysely

terms of use of logistics software/
logistiikkaohjelmiston käyttöehdot

diagnostic software licence agreement/
diagnostiikkaohjelmiston käyttöoikeussopimus

internal company survey/
yhtiön sisäinen kysely

terms of use of online booking tool service/
verkkovaraustyökalupalvelun käyttöehdot

safety culture at the workplace/
turvallisuuskulttuuri työpaikalla

employee-rewarding programme/
työntekijöiden palkitsemisohjelma

software upgrade/
ohjelmistopäivitys

medication while travelling/
lääkintä matkustaessa

international insurance/
kansainvälinen vakuuttaminen

brand survey/
tuotemerkkikysely

en-GB -> fi e-learning/
verkko-opiskelu

mobile applications/
mobiilisovellukset

corporate social responsibility:
e-learning exercise/
yrityksen yhteiskuntavastuu:
verkkokoulutusharjoitus

oil sales and marketing/
öljyn myynti ja markkinointi

company acquisition/
yhtiön hankinta

terms of use of online investment service/
verkkosijoituspalvelun käyttöehdot

travel speaker advertisement/
matkakaiuttimen mainos

motivational interviewing/
motivoiva haastattelu

work safety/
työturvallisuus

mobile telephone especially for music/
matkapuhelin erityisesti musiikkia varten

en-US -> fi sale of spare parts of agricultural machinery online/
maatalouskoneiden varaosien myynti verkossa

work management/
työn hallinta

corporate communications/
yritysviestintä

consumer feedback/
kuluttajapalaute

subtitles of company presentation video/
yhtiön esittelyvideon tekstitys

business intelligence/
liiketoiminnan tiedustelu

tourism/
matkailu

transport services via the web/
kuljetuspalvelut verkon kautta

e-learning/
verkko-opiskelu

specification of luminaire/
valaisimen eritelmä

money transfer online/
rahansiirto verkossa

software licensing agreement/
ohjelmiston käyttöoikeussopimus

work safety/
työturvallisuus

company code of conduct/
yhtiön toimintaohjeet

fi -> en-GB financial audit/
tilintarkastus

"Internet of Things":
optimisation of production/
tuotannon optimointi
anticipatory analytics/
ennakoiva analytiikka

heart patient's diagnosis and medication/
sydänpotilaan diagnoosi ja lääkintä

annual report/
vuosikertomus

internationalisation of enterprises/
yritysten kansainvälistyminen

lawfulness of processing personal data/
henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

complaint on unethical marketing/
kantelu epäeettisestä markkinoinnista

the Data Protection Ombudsman's counsel on the processing of personal data/
tietosuojavaltuutetun ohjeet henkilötietojen käsittelystä

patent claim for chemical process/
patenttivaatimus kemialliselle prosessille

clinical trial agreement/
sopimus kliinisestä lääketutkimuksesta

pension insurance/
eläkevakuutus

organisation of professional tourism/
ammatillisen matkailun järjestäminen

investing trends in Finland/
sijoitustrendejä Suomessa

fi -> en-US licensing agreement/
lisenssisopimus

consumer feedback/
kuluttajapalaute

description of medicinal preparations/
lääkevalmisteiden kuvaus

patent application/
patenttihakemus

court ruling/
oikeuden päätös

company merger agreement/
yhtiöiden fuusiosopimus

employee survey/
työntekijäkysely

internal company bulletin/
yhtiön sisäinen tiedote

ballet dancers' interviews/
balettitanssijoiden haastatteluja

real estate lease contract/
kiinteistön vuokrasopimus

IT service contract/
tietotekniikkapalvelusopimus

framework agreement and assignment contracts/
puitesopimus ja toimeksiantosopimukset

regulations on corporate tax returns online/
säädökset yritysten veroilmoituksista verkossa

protocol amendment of clinical trial/
kliinisen lääketutkimussuunnitelman muutos

instruction of the Finnish Tax Administration on the application in Finland of the FATCA agreement between Finland and the United States/
Verohallinnon ohje Suomen ja Yhdysvaltain välisen FATCA-sopimuksen soveltamisesta Suomessa

loan arrangement/
lainan järjestely

notice of termination of rental agreement/
vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus

auditory testing/
kuulonvarainen testaus

fr-FR -> fi épilation guidée en ligne/
epilation guided online/
verkko-ohjattu karvanpoisto

site Web de coopérative agricole/
website of agricultural co-operative/
maatalousosuuskunnan verkkosivusto

vente de pièces de rechange
de voitures en ligne/
online sales of car spare parts/
auton varaosien myynti verkossa

contrat de licence du logiciel/
software licensing agreement/
ohjelmiston käyttöoikeussopimus

UAB "Synergium"Verkiu str. 25c, 7th floorLT 08223, Vilnius, Lithuania en-US -> fi

file functions/
tiedoston toiminnot
Vinclu Ltd.Mill Mall Tower, 2nd Floor, Wickhams Cay 1, PO Box 4406Road Town, Tortola, British Virgin lslands fi -> en-GB description of cheeses/
juustojen kuvaus

interview on job satisfaction/
työtyytyväisyyshaastattelu

fi -> en-US logistics/
logistiikka
en -> fi student satisfaction survey/
opiskelijoiden tyytyväisyyskysely
en
This list is not exhaustive, as some customers have wished not to be quoted on it.
fi
Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, koska jotkut asiakkaat ovat toivoneet, ettei heitä mainita siinä.
fr
Cette liste n'est pas exhaustive, car quelques clients ont souhaité ne pas être mentionnés sur elle.
es
Este listado no es exhaustivo, porque algunos clientes han deseado no ser mencionados en él.

to top of page - sivun alkuun - au début de la page - al inicio de la página

updated - päivitetty - mis à jour - puesto al día: 2022-11-09

advertisements
mainoksia
publicités
publicidades