corporate customers of translation jobs
käännöstöiden yritys- ja yhteisöasiakkaat
entreprises et établissements clients des travaux de traduction
empresas y entidades clientes de trabajos de traducción
in 2017

customer
asiakas
client
cliente
address
osoite
adresse
dirección
postcode
postinumero
code postal
código postal
language combination
kieliyhdistelmä
combination de langues
combinación de idiomas
subject matter
aihepiiri
sujet
materia
Aalto University/
Department of Industrial Engineering and Management
P.O. Box 11000FI-00076 Aalto fi -> en-GB uudet työskentelytavat, motivaatio ja palkitsemisjärjestelmät/
new ways of working, motivation and rewarding systems
Albor Translation Office, S.L.c/ Zurbano 72, 2º JES-28010 Madrid en-GB -> fi five-year strategy of multinational technology company/
monikansallisen teknologiayhtiön viisivuotisstrategia

company's anti-bribery and corruption policy/
yhtiön lahjonnan- ja korruptiontorjuntakäytäntö

safety behaviours and expecttations in an industrial enterprise/
teollisuusyhtiön turvatoimintatavat ja -edellytykset

BeConnected Norway LtdSandakerveien 138NO-0484 Oslo en-GB -> fi product presentations/
tuote-esittelyjä
en-US -> fi prizes for electronic payments/
palkintoja sähköisestä maksamisesta
Codex GlobalAtlantic House, 351 Oxford StreetLondon W1C 2JF, UK en -> fi fashion, marketing/
muoti, markkinointi

employee survey/
henkilöstökysely

en-GB -> fi employee survey/
työntekijäkysely
en-US -> fi software user interface/
ohjelmiston käyttöliittymä
es-ES -> fi ticket electrónico/
sähköinen lippu
es-ES, en -> fi cosméticos/
cosmetics/
kosmetiikka
Global Voices - The Language Solutions CompanyScion House, Innovation ParkStirling FK9 4NF, United Kingdom fi -> en-GB lääketuotteen käyttöohje/
instructions for use of pharmaceutical product
HF Risk Management OyRantaraitti 16 D 18FI-70820 Kuopio fi -> en-US lentomenetelmän suunnittelu, käyttöönotto ja ylläpito/
design, deployment and maintenance of flight procedure
Kobalt LanguagesEnric Granados 38Granollers, ES-08403 Barcelona es-ES -> fi turismo deportivo en Islas Canarias/
urheilumatkailu Kanariansaarilla/
sports tourism on Canary Islands

turismo cultural en Cataluña/
kulttuurimatkailu Kataloniassa/
cultural tourism in Catalonia

Lingoneer OyHatanpään valtatie 24FI-33100 Tampere en-GB -> fi advisor agreement, service frame agreement/
neuvonantosopimus, puitepalvelusopimus
Partanen & Lamusuo LimitedMelankatu 30FI-70500 Kuopio fi -> en-GB arkkitehtuuri- ja taidehankekuvauksia/
architectural and art project descriptions/
descriptions de projets architecturaux et d'art/
descripciones de proyectos arquitecturales y de arte
RixTrans LtdBauskas iela 58A-1Riga, LV-1004, Latvija en-GB -> fi transaction reporting, order record keeping and clock synchronisation under MiFID II/
tapahtumaraportointi, toimeksiantokirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n mukaisesti

guidelines on credit institutions’ credit risk management practices and accounting for expected credit losses/
ohjeet luottolaitosten luottoriskien hallintakäytäntöihin ja odotettujen luottotappioiden tilitykseen

EU Single Resolution Board/
EU:n kriisinratkaisuneuvosto

instructions to payment institutions for applying for authorisation/
ohjeet maksulaitoksille toimiluvan hakemiseen

instructions of European Supervisory Authority to credit and financial institutions on controlling money laundering and terrorist financing risk/
Euroopan valvontaviranomaisen ohjeet luotto- ja finanssilaitoksille rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskin hallintaan

Skrivánek s.r.o.Veverí 102CZ 616 00 Brno en -> fi aviation navigation system, sealing system supply contract tender, security services, EU administrative appropriations, acquisition of laboratory equipment/
ilmailunavigointijärjestelmä, sinetöintijärjestelmän toimitussopimustarjouspyyntö, turvapalvelut, EU:n hallintomäärärahat, laboratoriolaitteiden hankinta
Snelvertaler BV AlmereRooseveltweg 11NL-1314 SJ Almere fr -> fi appel à candidatures au marché public/
julkisen urakan hakumenettely
thebigword incLink Up House, Ring Road, Lower WortleyLeeds, LS12 6AB, UK en-GB -> fi brochures of smartphones/
älypuhelinten esitteitä

company's privacy policy/
yhtiön tietosuojakäytäntö

terms of use of website/
verkkosivuston käyttöehdot

Tradex GmbHGroßherzog-Friedrich-Straße 111DE-66121 Saarbrücken en-US -> fi travel agency customer survey/
matkatoimiston asiakaskysely
Transperfect (US) 3 Park Avenue, 39th Floor New York, NY 10016, USA en -> fi resale software marketing/
jälleenmyyntiohjelmiston markkinointi

group's business strategy/
konsernin liiketoimintastrategia

group's programme to improve environment, occupational health, safety and quality/
konsernin ympäristön, työterveyden, turvallisuuden ja laadun parantamisohjelma

privacy policy of pharmaceutical company/
lääkeyhtiön tietosuojakäytäntö

logistics website for mobile devices/
logistiikkaverkkosivusto mobiililaitteille

multinational company's migration from offline to online e-mail/
monikansallisen yhtiön siirtyminen offline-sähköpostista verkkosähköpostiin

multinational company's competition law compliance policy/
monikansallisen yhtiön kilpailulain noudattamiskäytäntö

vehicle purchase agreement/
ajoneuvon ostosopimus

global survey to corporate leaders/
maailmanlaajuinen kyselytutkimus yritysjohtajille

software licence agreement/
ohjelmiston käyttöoikeussopimus

logistics software licence agreement/
logistiikkaohjelmiston käyttöoikeussopimus

vacuum cleaner user manual/
pölynimurin käyttöopas

corporate identity guidelines/
yritysidentiteettiohjeet

company's conflict of interest policy/
yhtiön eturistiriitakäytäntö

customer survey on display equipment/
asiakaskysely näyttölaitteista

e-learning training on ethics and compliance/
verkkokoulutuskurssi etiikassa ja vaatimustenmukaisuudessa

training in corporate privacy and information security policy/
konsernin tietosuoja- ja tietoturvakäytäntökoulutus

extracts from contracts/
otteita sopimuksista

service agreement on online intermediation of suppliers and customers/
palvelusopimus toimittajien ja asiakkaiden välityksestä verkossa

employee survey on job satisfaction/
henkilöstökysely työtyytyväisyydestä

hair care/
hiustenhoito

privacy and cookie policies of online stores/
verkkokauppojen tietosuoja- ja evästekäytännöt

reasoning for the priority of an information technology patent over another patent/
todistelu tietotekniikkapatentin etusijaisuudesta toiseen patenttiin nähden

contactless payment card agreement/
lähimaksukorttisopimus

training of health care professionals/
terveydenhuollon ammattilaisten koulutus

consignment agreement/
komissiokauppasopimus

en-GB -> fi terms of use of anti-virus software/
virustorjuntaohjelmiston käyttöehdot

guidelines for compliance with trade sanctions and export controls/
ohjeet kauppapakotteiden ja vientirajoitusten noudattamiseen

investment banking/
sijoituspankkitoiminta

guide to investing in index funds/
indeksirahastosijoittamisen opas

code of ethics of pharmaceutical company/
lääkeyhtiön eettinen säännöstö

en-US -> fi collection of design hotels/
valikoima design-hotelleja

member discount program of hotel chain and its terms/
hotelliketjun jäsenalennusohjelma ja sen ehdot

flight seat reservation online/
lennon istuinpaikan varaus verkossa

hotel chain's bonus program/
hotelliketjun bonusohjelma

downloading application/
sovelluksen lataus verkosta

earning, redeeming and exchanging hotel chain's bonus points/
hotelliketjun bonuspisteiden ansaitseminen, lunastaminen ja vaihtaminen

user access functions of online user interface/
verkkokäyttöliittymän käyttöoikeustoiminnot

encryption of e-mails and protection of documents/
sähköpostien salaus ja asiakirjojen suojaus

cloud services/
pilvipalvelut

online supply service/
toimituspalvelu verkossa

electronic payments/
sähköinen maksaminen

letter of request for judicial assistance in litigation over cellular patent licensing terms/
virka-apupyyntö oikeusavusta oikeudenkäynnissä matkapuhelinpatenttien lisensointiehdoista

en, se -> fi economical driving competition/
tävling i sparsam körning/
taloudellisen ajamisen kilpailu

economical driving software/
software i sparsam körning/
taloudellisen ajamisen ohjelmisto

fr-FR -> fi voyager en car en Europe/
linja-automatkailu Euroopassa/
bus travel in Europe
fi -> en-GB matkailun edistäminen Suomesssa/
tourism promotion in Finland

palvelusopimus/
service agreement

henkilöstö- ja taloushallinnon ohjelmisto/
human resources and financial management software

hotellien, ravintoloiden, baarien ja huvipuistojen esitteitä/
brochures of hotels, restaurants, bars and amusement parks

lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten välinen yhteistyö/
co-operation between the pharmaceutical industry and health care professionals

suomalaisten kaupunkien kesän matkailuesitteitä/
summer tourist brochures of Finnish towns and cities

suomalaisia aktiivimatkailuesitteitä/
Finnish active tourism brochures

eettiset säännöt lääkkeiden markkinointiin sosiaalisessa mediassa/
code of ethics of marketing pharmaceuticals in social media

Järvi-Suomen matkailuesite/
tourist brochure of Finnish Lakeland

Helsingin matkailuesite/
tourist brochure of Helsinki

apteekkiluvan myöntäminen/
granting of pharmacy licence

kuljetussopimus/
transportation agreement

patenttikiista lääkeyhdisteestä/
patent dispute over a medical compound

fi -> en-US intranet-ratkaisu/
intranet solution

pankkitilin tiedot/
bank account information

ongelmajätteen käsittelyohjeet/
hazardous waste treatment instructions

konsernin tapaturmatilastointi/
group's accident statistics

ongelmanratkaisuohjelmisto yhtiön intranetissä/
problem-resolving software in company intranet

valtion tukemat yrityslainat/
state-subsidized business loans

verohallinnon ohje/
instruction of the Finnish Tax Administration

perinnönjako/
distribution of estate

pankin ulkomaanmaksuliike/
bank's foreign transactions

finanssilaitosten raportointivelvollisuudet Verohallinnolle/
reporting obligations of financial institutions to the Finnish Tax Administration

osakekirja, tiliotteita/
stock certificate, bank statements

yhtiön tietoja/
company information

fi, se -> en-US kansainvälisten maksujen selvitys/
clearing of international payments
UAB "Synergium"Verkiu str. 25c, 7th floorLT 08223, Vilnius, Lithuania en-US -> fi

truck transport company accounting/
kuorma-autokuljetusyhtiön kirjanpito

to top of page - sivun alkuun - au début de la page - al inicio de la página

updated / päivitetty / mis à jour / puesto al día: 2020-02-23

advertisements
mainoksia
publicités
publicidades