corporate customers of translation jobs
käännöstöiden yritys- ja yhteisöasiakkaat
entreprises et établissements clients des travaux de traduction
empresas y entidades clientes de trabajos de traducción
in 2018

customer
asiakas
client
cliente
address
osoite
adresse
dirección
postcode
postinumero
code postal
código postal
language combination
kieliyhdistelmä
combination de langues
combinación de idiomas
subject matter
aihepiiri
sujet
materia
SIA Baltic Media Ltd. World Trade Center,
Elizabetes iela 2
LV-1340 Riga en-GB -> fi lawsuit for divorce/
avioerokanne
fi -> en-GB normit konsultointitoimeksiannolle/
norms for consultancy agreement

palkkapalvelutoimintojen ja operatiivisten HR-tehtävien kilpailutus/
competitive bidding on payroll service operations and on operational HR tasks

BeConnected BulgariaBul. Shipchenski prohod 18, Floor 4, Block D, Office 201,202,203 and 204Sofia 1113, Bulgaria en-GB -> fi parental guidance in online behaviour/
vanhemman neuvonta verkkokäyttäytymisessä
BQT Inc.704 N. King Street Suite 500Wilmington, DE 19801, USA en-GB -> fi general terms and conditions of product and service purchase agreement/
tuotteiden ja palvelujen ostosopimuksen yleiset ehdot
Codex Global Atlantic House, 351 Oxford Street London W1C 2JF, UK en-GB -> fi ecological principles of clothing company/
vaateyhtiön ekologiset periaatteet
RixTrans LtdBauskas iela 58A-1Riga, LV-1004, Latvija fi -> en-GB ownership of hotel rooms/
hotellihuoneiden omistus
Skrivánek s.r.o.Veverí 102CZ 616 00 Brno en-GB -> fi ICT services for the European Citizens' initiative community/
ICT-palvelut eurooppalaiselle kansalaisaloiteyhteisölle
Transperfect (US) 3 Park Avenue, 39th Floor New York, NY 10016, USA en -> fi hotel brochures/
hotellien esitteitä

exercise-monitoring mobile phone application/
liikuntaa seuraava matkapuhelinsovellus

company's code of ethics and conduct/
yhtiön eettiset ja menettelysäännöt

terms of travel agency services/
matkanvälityspalvelun käyttöehdot

website's privacy notice/
verkkosivuston tietosuojailmoitus

group's standards of conduct and associated e-learning materials/
yhtymän menettelysäännöt ja niihin liittyvä verkko-opiskeluaineisto

company's privacy policy/
yhtiön tietosuojakäytäntö

corporation's HR privacy notice/
yhtymän henkilöstön tietosuojailmoitus

update of corporation's privacy and cookie policies/
yhtymän tietosuoja- ja evästekäytännön päivitys

corporations' privacy policies/
yhtymien tietosuojakäytäntöjä

privacy incident response plan/
yksityisyyden loukkauksiin reagointisuunnitelma

corporation's company mobile phone policy/
yhtymän yhtiön matkapuhelinkäytäntö

terms and conditions of website/
verkkosivuston käyttöehdot

international money transfers/
kansainväliset rahansiirrot

website's privacy statement/
verkkosivuston tietosuojalauseke

company's stock plan for employees/
yhtiön osakeohjelma työntekijöille

timer display/
ajastimen näyttö

group's whistleblowing policy/
konsernin ilmiantokäytäntö

en-GB -> fi terms of use of websites/
verkkosivustojen käyttöehdot

corporation's privacy policy/
yhtymän tietosuojakäytäntö

privacy notice of corporation's website/
yhtymän verkkosivuston tietosuojailmoitus

property advisory services/
kiinteistöneuvontapalvelut

multinational corporation's privacy notice/
monikansallisen yhtymän tietosuojailmoitus

privacy policy of group's website/
yhtymän verkkosivuston tietosuojakäytäntö

group's code of conduct/
yhtymän menettelysäännöt

interior and exterior claddings/
sisä- ja ulkotilojen pinnoitteet

group's privacy policy/
yhtymän tietosuojakäytäntö

terms and conditions of participating in prize draw/
arvontaan osallistumisen ehdot

fund prospectus/
rahastoesite

group's privacy information notice/
yhtymän tietosuojailmoitus

data protection addendum to agreement between data controller and data processor/
tietosuojaliite rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän väliseen sopimukseen

investment fund brochures/
sijoitusrahastojen esitteitä

data subjects' rights/
rekisteröityjen oikeudet

en-US -> fi electronic payments with credit and debit cards/
sähköiset maksut debit- ja luottokorteilla

company's online privacy policy/
yhtiön verkkotietosuojakäytäntö

online course on data privacy/
verkkokurssi tietosuojasta

corporation's privacy policy/
yhtymän tietosuojakäytäntö

corporation's employee privacy notice/
yhtymän työntekijöiden tietosuojailmoitus

privacy notice of company's website and online services/
yhtiön verkkosivuston ja verkkopalvelujen tietosuojailmoitus

corporation's anti-bribery policy/
yhtymän lahjonnantorjuntakäytäntö

terms of use of corporation's websites/
yhtymän verkkosivustojen käyttöehdot

group's data protection information/
yhtymän tietosuojatiedot

software license terms/
ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen ehdot

service and software license agreement/
palvelun ja ohjelmiston käyttöoikeussopimus

company's information security policy and incident response plan/
yhtiön tietoturvakäytäntö ja vaaratilanteisiinreagointisuunnitelma

group's privacy policy, cookie policy and terms of service of website and application/
yhtymän tietosuojakäytäntö, evästekäytäntö ja verkkosivuston ja sovelluksen palveluehdot

privacy notice of company's recruitment website/
yhtiön rekrytointisivuston tietosuojailmoitus

en, es -> fi simultaneous announcements on board an aeroplane/
anuncios simultáneos a bordo de un avión/
simultaanikuulutukset lennolla
fr-FR -> fi code de conduite et code éthique du groupe/
yhtymän menettelysäännöt ja eettinen ohje

litige sur contrat de vente de billet d'avion/
riitajuttu lentolipun myyntisopimuksesta

fi -> en-GB hotel brochures/
hotellien esitteitä

luottokauppasopimus/
credit trade contract

valituslupahakemus ja valitus korkeimmalle oikeudelle patenttiriita-asiassa lääkeyhdisteestä /
application for leave to appeal and appeal in patent dispute over pharmaceutical compound

työsopimus/
employment contract

fi -> en-US hallinto-oikeuden päätös tuotteen vaatimustenmukaisuudesta/
decision of administrative court on product compliance

Laki verotusmenettelystä/
the Finnish Tax Procedure Code

IT-konsultointisopimus julkishallinnon tilaajana ja toimittajan ja alihankkijoiden välillä/
IT consultancy agreement between the public administration as contractor and supplier and subcontractors

voimalaitoksen toimitussopimus/
power plant supply agreement

to top of page / sivun alkuun / au début de la page / al inicio de la página

updated / päivitetty / mis à jour / puesto al día: 2022-12-09

advertisements
mainoksia
publicités
publicidades