corporate customers of translation jobs
käännöstöiden yritys- ja yhteisöasiakkaat
entreprises et établissements clients des travaux de traduction
empresas y entidades clientes de trabajos de traducción
in 2020

customer
asiakas
client
cliente
address
osoite
adresse
dirección
postcode
postinumero
code postal
código postal
language combination
kieliyhdistelmä
combination de langues
combinación de idiomas
subject matter
aihepiiri
sujet
materia
pages
sivuja
páginas
AdHoc Translations Skelbækgade 2, 5th. DK-1717 København V fi -> en-GB sijoitusasiakkaiden luokittelun muuttaminen/
modification of classification of investment customers

kuvaus valtion viraston tietoteknisen järjestelmän uudistuksesta/
description of reform of government agency's IT system

 
Aii Corporation OyPasilankatu 2FI-00240 Helsinki fi -> en-US lentomenetelmien suunnittelu, käyttöönotto ja ylläpito/
design, deployment and maintenance of flight procedures
 
Amplexor LatviaSporta iela 11LV-1013 Riga, Latvia en-GB -&; fi implementing decree in veterinary products and veterinary technical devices/
täytäntöönpanomääräys eläinlääkkeistä ja teknisistä eläinlääkintälaitteista
28
SIA Baltic Media Ltd. World Trade Center,
Elizabetes iela 2
LV-1340 Riga en-US -> fi road cargo transport brochure/
maantierahtikuljetuksen esite
 
Codex Global Atlantic House, 351 Oxford Street London W1C 2JF, UK en-GB -> fi music theory/
musiikinteoria

hide tanning technique/
vuotien parkitsemistekniikka

 
es -> fi marketing de tienda en línea de moda de ropa/
marketing of online clothing fashion store/
vaatemuodin verkkokaupan markkinointi

ticket electrónico/
electronic receipt/
sähköinen kuitti

 
Geacom OÜ Valge tn. 13-13 EE-11415 Tallinn en -> fi declaration of conformity of radio equipment/
radiolaitteen vaatimustenmukaisuusvakuutus

instructions for use of medical measuring instrument/
lääketieteellisen mittalaitteen käyttöohjeet

1
Jensen Localization SL Calle Salvador Cortés 1, 1ª planta ES-29640 Fuengirola en-US -> fi logistics management online/
logistiikan hallinta verkossa

binding corporate rules/
yritystä sitovat säännöt

125
Kobalt LanguagesEnric Granados 38, GranollersES-08403 Barcelona es-ES -> fi turismo en las Islas Canarias/
matkailu Kanariansaarilla
 
La TraduzioneVia Bologna, 31IT-20831 Seregno (MB) de, en -> fi self-testing of health/
itse suoritettava terveystestaus

self-testing for amino acids and food and pollen allergies/
itse suoritettava aminohappojen ja ruoka-aine- ja siitepölyallergioiden testaus

 
Localsoft, S.L. C/ El Azahar s/n, Edif. Jardines Tropicales, Nueva Andalucía, Marbella ES-29660 Málaga en-GB -> fi end-user licence agreement of game/
pelin käyttöoikeussopimus

terms of service and privacy policy of online game and services/
verkkopelin ja palvelujen palveluehdot ja tietosuojakäytäntö

5.5


8.5
en-US -> fi gaming company's privacy notice/
peliyhtiön tietosuojaseloste
7.5
Nordica Translations bvba Stationsstraat 27 BE-9060 Zelzate en -> fi application of EU broadcasting directives/
EU:n yleislähetystoimintaa koskevien direktiivien soveltaminen
4
RixTrans Ltd Bauskas iela 58A-1 Riga, LV-1004, Latvija en-GB -> fi logistics/
logistiikka

terms and conditions of online distribution service/
jakelupalvelun verkossa käyttöehdot

building repairs/
rakennusremontit

terms of use of electronic wallet/
sähköisen lompakon käyttöehdot

data processing agreement, online invoicing and accounting software usage contract/
tietojenkäsittelysopimus, verkkolaskutus- ja -kirjanpito-ohjelmiston käyttösopimus

terms of use of online platform/
verkkoalustan käyttöehdot

rules of password formation/
salasanan muodostamissäännöt

e-commerce/
verkkokauppa

instructions for use of electronic wallet/
sähköisen lompakon käyttöohje
38


4.5


47.5


48
en-US -> fi agreement on promotion of products and services in social media/
sopimus tuotteiden ja palvelujen myynninedistämisestä sosiaalisessa mediassa

instructions on use of user interface/
käyttöliittymän käyttöohjeet

goods and services purchase agreement/
tavaroiden ja palvelujen hankintasopimus

13.5
11.5
fr -> fi mode d'emploi du jeu éducatif/
opetuspelin käyttöohje

instructions d'utilisation de bouchons d'oreille/
korvatulppien käyttöohjeet

 
fi -> en-GB yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus/
company's financial statement and annual report
19
Transperfect (US) 3 Park Avenue, 39th Floor New York, NY 10016, USA en -> fi purposes of dissemination of medical information/
lääketieteellisen tiedon jakamisen tarkoitukset

medical records/
potilastietoja

company's employee data privacy notice/
yhtiön työntekijöiden tietosuojaseloste

company's privacy policy and terms of use of its website/
yhtiön tietosuojakäytäntö ja sen verkkosivuston käyttöehdot

dental and oral care accessories/
hammas- ja suunhoitotarvikkeet

athletes' compensation, insurance and retirement plans/
urheilijoiden korvaus-, vakuutus- ja eläkejärjestelyt

instructions for use of online search application/
verkkohakusovelluksen käyttöohje

instructions on participating in online courses/
ohjeet verkkokursseille osallistumiseen

patient leaflet/
potilastiedote

instructions for use of telehealth devices/
etähoitolaitteiden käyttöohje

cognitive assessment of patient/
potilaan kognitiivinen arviointi

e-training in import compliance/
verkkokoulutus tuontisäännösten noudattamisessa

e-learning follow-up/
verkko-opiskelun seuranta


11


15.5


34.5
en-GB -> fi cruise tourism advertisements/
risteilymatkailumainoksia

smartphone presentation/
älypuhelimen esittely

on- and offline courses in various areas (logic, psychology, project management, leadership skills, media analysis, team development, etc.) (EU)/
verkko- ja lähikursseja eri aloilla (logiikka, psykologia, projektinhallinta, johtamistaidot, media-analyysi, tiimin kehitys jne.) (EU)

company's privacy policy/
yhtiön tietosuojakäytäntö


30
en-US -> fi update of terms of online services/
verkkopalvelujen ehtojen päivitys

logistics/
logistiikka

company's anti-bribery and corruption policy and code of business conduct and ethics/
yhtiön lahjonnan- ja korruptiontorjuntakäytäntö ja eettiset ja menettelysäännöt

clothing company's material database/
vaateyhtiön materiaalitietokanta

trip booking/
matkan varaus

advertisements of Baltic, Nordic and Russian restaurants and bars/
baltialaisten, pohjoismaisten ja venäläisten ravintoloiden ja baarien mainoksia

management of customer's online account/
asiakkaan verkkotilin hallinta

signing a device on to and out of an account/
laitteen kirjaus sisään tilille ja ulos tililtä

style guide/
tyyliopas

e-learning courses on various topics/
verkkokursseja eri aiheista

disclaimer of website/
verkkosivuston vastuuvapauslauseke

investment policy/
sijoituspolitiikka

instructions for use and troubleshooting of wireless devices/
langattomien laitteiden käyttöohjeet ja vianmääritys

privacy policy of group of companies' website/
yritysryhmän verkkosivuston tietosuojakäytäntö

verification of online account/
verkkotilin vahvistaminen

privacy notice of mobile service/
mobiilipalvelun tietosuojaseloste

updating of app/
sovelluksen päivittäminen

privacy policy of EU institution/
EU:n toimielmien tietosuojakäytäntö

instructions for participating in a medical study/
lääketieteelliseen tutkimukseen osallistumisohjeet

instructions for inserting and extracting cards into and from slots/
ohjeet korttien laittamiseen lokeroihin ja poistamiseen niistä

course on team development/
kurssi tiimin kehityksestä

privacy notice and cookie policy of consumer service/
kuluttajapalvelun tietosuojaseloste ja evästekäytäntö

privacy policy and terms of use of online personal fitness and body monitoring device/
verkkoon yhdistetyn kunnon- ja kehonseurantalaitteen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot

end-user software license agreement/
loppukäyttäjän ohjelmiston käyttöoikeussopimus

company presentation/
yrityksen esittely

terms of service of online application/
verkkosovelluksen palveluehdot

privacy policy and cookie and tracking technologies policy of website and application/
verkkosivuston ja sovelluksen tietosuojakäytäntö ja eväste- ja seurantatekniikkakäytäntö

company's standards of business conduct/
yhtiön liiketoiminnan käytännesäännöt

collection of diagnostic and usage data from mobile device/
vianmääritys- ja käyttötietojen keruu mobiililaitteelta

website cookie policy/
verkkosivuston evästekäytäntö

company's standards of business conduct/
yhtiön liiketoiminnan käytännesäännöt

privacy notice of online service/
verkkopalvelun tietosuojaseloste

training in company's business code of conduct/
yhtiön liiketoiminnan käytännesääntökoulutus

legal notice of remote support of service/
oikeudellinen huomautus palvelun etätuesta

privacy notice of communication feature/
viestintätoiminnon tietosuojaseloste

patient assessment training/
tutkittavan arviointikoulutus

weather data service/
säätietopalvelu

processing of log data and error reports of file transfer application/
tiedostonsiirtosovelluksen lokitietojen ja virheilmoitusten käsittely

data protection notice of clinical study/
kliinisen tutkimuksen tietosuojailmoitus

company's promotion video/
yhtiön mainosvideo

terms of medical remote monitoring service/
lääketieteellisen etäseurantapalvelun ehdot

log data and error reports of file transfer application/
tiedostonsiirtosovelluksen lokitiedot ja virheilmoitukset

terms of remote monitoring service/
etäseurantapalvelun ehdot

anti-money laundering in financial transactions/
rahanpesun torjunta maksutapahtumissa

instructions for use of file sharing feature/
tiedostonjakotoiminnon käyttöohje

advertisement of online services for smartphones and tablets/
verkkopalvelujen älypuhelimille ja taulutietokoneille mainos

letter on privacy protection of biopharmaceutical group/
biolääkeyhtymän kirje tietosuojasta

terms of use of link sharing service/
linkkien jakopalvelun käyttöehdot

company's business partners' code of conduct/
yhtiön liikekumppaneiden toimintasäännöt

terms of use of legislation applicable to online service/
verkkopalvelun käyttöehdot ja siihen sovellettava lainsäädäntö

country-specific compliance training in payment transactions/
maakohtainen vaatimustenmukaisuuskoulutus maksutapahtumissa

e-learning courses on personal development and interpersonal skills/
verkkokursseja yksilöllisessä kehittymisessä ja ihmissuhdetaidoissa

pricing of Internet calls/
Internet-puhelujen hinnoittelu

privacy notice of online health service/
terveyspalvelun verkossa tietosuojaseloste

ethical code of pharmaceutical company/
lääkeyhtiön eettinen säännöstö

privacy policy, privacy notice and cookie notice of online platform and services/
käyttöympäristön ja palvelujen verkossa tietosuojakäytäntö, tietosuojaseloste ja evästeilmoitus

change notification of online file storage service/
tiedostojen säilytyspalvelun verkossa muutosilmoitus

privacy notice of IoT service/
IoT (esineiden Internet) -palvelun tietosuojaseloste

terms of use of online services/
verkkopalvelujen käyttöehdot

0.5

62

2.527
9.5
6
35
19
n/a


7.5

27n/a


n/a

11


n/a


1.5

7
37.5
2.5
2.5


11.5


2


4

1.5


9

4


9.5

10.5

33.5
11.5


2
fi -> en-GB tietoteknisen palveluhankkeen suunnittelu ja toteutus/
planning and implementation of IT service project

palvelusopimus/
service agreement

hotelliesitteitä/
hotel brochures

kylpylän esite/
spa brochure

matkailu/
tourism
55
fi -> en-US matkailu/
tourism

monikansallisen kaivos- ja metallurgiateollisuuden laitevalmistajan sopimuksia, sisäistä viestintää ja lehdistötiedotteita/
contracts, internal communications and press releases of multinational mining and metallurgical industry equipment manufacturing company

säätiön ja ammattiliiton säännöt/
statutes of foundation and trada union

ammattiliiton vuosikertomus ja tuloslaskelma/
annual report and income statement of trada union
41.528
Wagner Consulting LLC 244 5th Ave New York, NY, USA en-US -> fi online registration for participation in classroom training/
ilmoittautuminen verkossa luokkahuonekoulutukseen osallistumiseen

service abroad of judicial and extrajudicial documents/
oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksianto ulkomailla

41


n/a
en
This list is not exhaustive, as some customers have wished not to be quoted on it.
fi
Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, koska jotkut asiakkaat ovat toivoneet, ettei heitä mainita siinä.
fr
Cette liste n'est pas exhaustive, car quelques clients ont souhaité ne pas être mentionnés sur elle.
es
Este listado no es exhaustivo, porque algunos clientes han deseado no ser mencionados en él.

to top of page / sivun alkuun / au début de la page / al inicio de la página

updated / päivitetty / mis à jour / puesto al día: 2022-12-13

advertisements
mainoksia
publicités
publicidades