corporate customers of translation jobs
käännöstöiden yritys- ja yhteisöasiakkaat
entreprises et établissements clients des travaux de traduction
empresas y entidades clientes de trabajos de traducción
in 2021

customer
asiakas
client
cliente
address
osoite
adresse
dirección
postcode
postinumero
code postal
código postal
language combination
kieliyhdistelmä
combination de langues
combinación de idiomas
subject matter
aihepiiri
sujet
materia
pages
sivuja
páginas
Acolad Nordics Konepajankuja 5 C FI-00510 Helsinki en-US -> fi modular, web-based customer information management and invoicing system for district heating, water supply and energy companies /
modulaarinen, verkkopohjainen asiakastietojen hallinta- ja laskutusjärjestelmä kaukolämpö-, vesihuolto- ja energiayhtiöille
 
es-ES -> fi análisis del retorno social de la inversión pública en un Centro Especial de Empleo de iniciativa social mediante la aplicación de la metodologia SROI (Retorno Social de las Inversiones) /
julkisen investoinnin sosiaalialoitteiseen erityistyöllistämiskeskukseen yhteiskunnallisen tuoton analyysi soveltamalla SROI (investointien yhteiskunnallinen tuotto) -menetelmää
2.5
fi -> en-GB typografia /
typography

kapasiteettipalvelun kuvaus /
description of capacity service

ohjeita työntekoon Suomessa muiden kuin EU-maiden kansalaisille/
instructions for working in Finland for non-EU nationals


31.5
fi -> en-US modulaarisen, verkkopohjaisen asiakastietojen hallinta- ja laskutusjärjestelmän kaukolämpö-, vesihuolto- ja energiayhtiöille käyttöliittymä /
user interface of modular, web-based customer information management and invoicing system for district heating, water supply and energy companies

yritysten ympäristövastuullisuus /
environmental responsibility of enterprises


1.5
Amplexor Latvia
Amplexor Deutschland GmbH
Sporta iela 11
Alt-Moabit 91
LV-1013 Riga, Latvia
DE-10559 Berlin, Germany
en-GB -> fi nature conservation legislation /
luonnonsuojelulainsäädäntö

fuel legislation /
polttoainelainsäädäntö

legislation on invasive alien species /
ekologisesti haitallisia tulokaslajeja koskeva lainsäädäntö

Finnish Veterinary Act implementing decree /
Suomen eläinlääkintälain täytäntöönpanomääräys

processing of personal data in online advertising /
henkilötietojen käsittely verkkomainonnassa
yhteensä/
total
32.5


40


9
BeConnected Bulgaria Bul. Shipchenski prohod 18, Floor 4, Block D, Office 201,202,203 and 204 Sofia 1113, Bulgaria en-US -> fi multinational company's whistleblowing service /
monikansallisen yhtiön ilmiantopalvelu
 
Codex Global Atlantic House, 351 Oxford Street London W1C 2JF, UK en-GB, es -> fi online fashion shop, its environmental commitment /
tienda de ropa en línea, su compromiso medioambiental /
verkkomuotikauppa, sen ympäristösitoumus
 
Comunica Translations Calle Skandia 2 ES-29640 Fuengirola en-GB -> fi privacy policy of online clinical applications and services /
kliinisten verkkosovellusten ja -palvelujen tietosuojakäytäntö

consumer survey on technology and social media companies /
kuluttajakysely teknologia- ja sosiaalisen median yhtiöistä

162.5
Dosina Translations AS Munthes gate 42 NO-0260 Oslo en-US -> fi terms of use of online service /
verkkopalvelun käyttöehdot

payment plans of online graphic design tool /
graafisen verkkosuunnittelutyökalun maksusopimuksia

50.5


5.5
Geacom OÜ Valge tn. 13-13 EE-11415 Tallinn en-GB -> fi processing of health data /
terveystietojen käsittely
0.5
Kern AG Hauptstraße 304 DE-79576 Weil am Rhein en-GB -> fi instructions for administrators, recipe managers, operators and users of IT system /
ohjeet tietotekniikkajärjestelmän järjestelmänvalvojille, reseptien hallinnoijille, operaattoreille ja käyttäjille
 
Kobalt Languages Enric Granados 38 Granollers, ES-08403 Barcelona en-GB -> fi employees' Wi-Fi access/
työntekijöiden Wi-Fi-yhteys

 
es-ES -> fi moda femenina de primavera /
naisten kevätmuoti /
ladies' spring fashion
 
Language Intelligence Ltd.16 North Goodman St.Rochester, NY 14607, USA en-GB -> fi market research survey /
markkinatutkimus
 
SIA “Linearis”Brivibas gatve 300-9Riga, LV-1006, Latvia fi -> en-GB mekaniikkasuunnittelu /
mechanical design
 
Overseas Translations, SL Pl. Antoni Gaudí, Local 10 ES-08390 Montgat (Barcelona) en -> fi terms of use of corporate website /
yhtymän verkkosivuston käyttöehdot
1.5
RixTrans Ltd Bauskas iela 58A-1 Riga, LV-1004, Latvija en-GB -> fi route navigation /
navigointi reitillä

privacy notice of company's products, services and website /
yhtiön tuotteiden, palvelujen ja verkkosivuston tietosuojaseloste

survey on efficacy of medical treatments /
kysely lääkehoitojen tehokkuudesta

card and online payment service for businesses /
kortti- ja verkkomaksupalvelu yrityksille

human resources management software /
henkilöstöhallinto-ohjelmisto
28
en-US -> fi genetic analysis software /
geneettisen analyysin ohjelmisto
 
fi -> en-GB yhteiskunnallista eriarvoisuutta koskeva haastattelu /
interview on social inequality

yhtiön yhtiöjärjestys /
company's articles of association
1.5
Skrivánek s.r.o.Veverí 102CZ 616 00 Brno en-GB -> fi EU texts on various topics/
EU:n tekstejä eri aiheista
9
Talkbridge Ltd Mill Mall Tower, 2nd Floor, Wickhams Cay Road Town;Tortola, British Virgin lslands fi -> en-GB kuluttajakysely /
consumer survey
 
Transperfect (US) 3 Park Avenue, 39th Floor New York, NY 10016, USA en -> fi delivery agreement of pharmaceutical product /
lääkevalmisteen toimitussopimus

online store's privacy policy /
verkkokaupan tietosuojakäytäntö

online training in incontinence care /
verkkokoulutus inkontinenssin hoidossa

online training in modern slavery /
verkkokoulutus modernissa orjuudessa

online training in anti-money laundering, counter-terrorist financing, protection of trade secrets and modern slavery /
verkkokoulutus rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa, liikesalaisuuksien suojaamisessa ja modernissa orjuudessa

company's cookie policy /
yhtiön evästekäytäntö

online course in gender identity, secual orientation and gender expression /
verkkokurssi sukupuoli-identiteetissä, seksuaalisessa suuntautumisessa ja sukupuolen ilmaisussa

online course in prevention of harassment and discrimination at work /
verkkokurssi häirinnän ja syrjinnän estämisessä työssä

online course on the strategy of an agricultural organization /
verkkokurssi maatalousjärjestön strategiassa

9.541
26


0.5
34.5


93.5
en-CA -> fi instructions for returning ordered items /
tilattujen tuotteiden palautusohjeet
 
en-GB -> fi e-learning course on group's code of conduct /
verkkokurssi yhtymän toimintaohjeissa

company's cookie policy /
yhtiön evästekäytäntö

privacy statement of online training platform /
verkkokoulutusalustan tietosuojaseloste

acceptable use policy of company's information system /
yhtiön tietojärjestelmän hyväksyttävän käytön toimintaohjeet

building a social media network /
verkoston rakentaminen sosiaalisessa mediassa

oral artificial intelligence application /
suullinen tekoälysovellus

tourism brochure /
matkailumainos

50


0.5
108.5
en-US -> fi terms of use of file sharing feature /
tiedostonjakotoiminnon käyttöehdot

company's employee privacy notice /
yhtiön työntekijöiden tietosuojaseloste

instructions for use of file sharing application /
tiedostonjakosovelluksen käyttöohje

cookie policy of online store /
verkkokaupan evästekäytäntö

website cookie policy of online store /
verkkosivuston evästekäytäntö

group's code of business conduct and ethics, insider trading policy and whistleblower policy /
yhtymän liiketoiminnan eettiset säännöt, sisäpiirikauppakäytäntö ja ilmiantokäytäntö

instructions for use of tags for locating objects /
esineiden paikantamismerkkien käyttöohje

group's code of conduct and business ethics /
yhtymän toimintaohjeet ja liiketoiminnan etiikka

webinar on developing resilience /
verkkoseminaari resilienssin kehittämisessä

group's online training in acceptable use, anti-bribery, cyber and information security and data protection /
yhtymän verkkokoulutus hyväksyttävässä käytössä, lahjonnan torjunnassa, kyber- ja tietoturvallisuudessa ja tietosuojassa

litigation on licensing of essential patents /
oikeudenkäynti olennaisten patenttien käyttöoikeuksien myöntämisestä

promoting gender equality /
sukupuolten tasa-arvon edistäminen

company's disclaimer /
yhtiön vastuuvapauslauseke

new properties of 5G smartphone /
5G-älypuhelimen uudet ominaisuudet

terms of use of online account /
verkkotilin käyttöehdot

privacy policy and terms of use of company's websites and services /
yhtiön verkkosivustojen ja palvelujen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot

terms of use of online apps and service /
verkkosovellusten ja -palvelun käyttöehdot

license terms of software and services /
ohjelmiston ja palvelujen käyttöoikeussopimuksen ehdot

multinational grouup's stakeholders' privacy policy /
monikansallisen yhtymän sidosryhmien tietosuojakäytäntö

instructions for use of online news service /
verkkouutispalvelun käyttöohjeet

terms of use of program /
ohjelman käyttöehdot

game advertisements /
pelimainoksia

terms of use of mobile payment system /
mobiilimaksujärjestelmän käyttöehdot

consent to receive push notificationa and/or e-mails on an item /
suostumus vastaanottaa kohdetta koskevia pikailmoituksia ja/tai sähköpostiviestejä

company's code of conduct e-training /
yhtiön menettelyohjekoulutus verkossa

privacy notice update of online account /
verkkotilin tietosuojaselosteen päivitys

project management software and its support services /
projektinhallintaohjelmisto ja sen tukipalvelut

air, train and sea travel, hotel booking online, frequent traveller's benefits /
lento-, juna- ja merimatkustus, hotellivaraus verkossa, usein matkustavan edut

terms of use of mobile payment service /
mobiilimaksupalvelun käyttöehdot

privacy notice of online app /
verkkosovelluksen tietosuojaseloste

online training in electronic health data recording /
verkkokoulutus sähköisessä terveystietojen kirjaamisessa

company's anti-bribery and anti-corruption policy /
yhtiön lahjonnan- ja korruptiontorjuntakäytäntö

online course on anti-money laundering /
verkkokurssi rahanpesun vastaisessa toiminnassa

terms of use of hotel chain's bonus points /
hotelliketjun bonuspisteiden käyttöehdot

terms of use and privacy policy of online vehicle rental service /
ajoneuvovuokrauspalvelun verkossa käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö

company's social media policy /
yhtiön sosiaalisen median käytäntö

access control /
kulunvalvonta

notice of processing of employees' personal information /
ilmoitus työntekijöiden henkilötietojen käsittelystä

customer survey /
asiakaskysely

instructional video /
opastusvideo

changing personal information on a web portal /
henkilötietojen muuttaminen verkkoportaalissa

compliance line reporting /
raportointi sääntöjen noudattamista koskevaan tukipalveluun

COVID-19 testing requirements in national and international air travel /
COVID-19-testausvaatimukset kotimaisessa ja kansainvälisessä lentomatkustuksessa

privacy notice and terms of service of mobile and online applications and services for controlling home appliances /
mobiili- ja verkkosovellusten ja -palvelujen kodinkoneiden hallintaan tietosuojaseloste ja palveluehdot

grocery home delivery advertisement /
elintarvikkeiden kotiinkuljetusmainos

cookie policy, acceptable use policy and terms of use of application and services for mobile devices /
sovelluksen ja palvelujen mobiililaitteille evästekäytäntö, sallitun käytön ehdot ja käyttöehdot

instructions for use of smart watch /
älykellon käyttöohje

privacy policy, transparency notice and cookie policy of services and websites of group of companies /
yritysryhmän palvelujen ja verkkosivustojen tietosuojakäytäntö, avoimuusilmoitus ja evästekäytäntö

online account management /
verkkotilin hallinta

managerial training /
johtamiskoulutus

boosting of supply chains by digitalization /
toimitusketjujen tehostaminen digitalisoimalla

0.5


21.5
2.5

10


4649

21


178
22


n/a


16.5

30

n/a
n/a
n/a


n/a

n/a

1n/a

7716
15


83

52.5

1.5


0.5

15
n/a
n/a
fi -> en-GB hotellin esite /
hotel brochure

hotellin pysäköintiohjeet /
hotel's parking instructions

vakuutusvälitys /
insurance brokering

 
fi -> en-US yhtiöiden yhtiöjärjestyksiä /
companies' articles of association

ammattiliiton ja säätiöiden sääntöjä /
rules of trade union and foundations

ammattiliiton, säätiöiden, yhtiöiden tilinpäätöksiä, tuloslaskelmia ja taseita /
financial statements, income statements and balance sheets of a trade uncion, foundations and companies

yhtiön suorituskyvyn analyysejä ja ennusteita /
analyses and forecasts of company's performance

satamakoneet /
port machinery

yliopistojen ja yhtiöiden fuusioihin liittyviä asiakirjoja /
documents related to mergers of universities and companies

opiskelu luokassa ja verkossa /
classroom and online learning

10


50

to top of page / sivun alkuun / au début de la page / al inicio de la página

updated / päivitetty / mis à jour / puesto al día: 2022-12-12

advertisements
mainoksia
publicités
publicidades