corporate customers of translation jobs
käännöstöiden yritys- ja yhteisöasiakkaat
entreprises et établissements clients des travaux de traduction
empresas y entidades clientes de trabajos de traducción
in 2021

customer
asiakas
client
cliente
address
osoite
adresse
dirección
postcode
postinumero
code postal
código postal
language combination(s)
kieliyhdistelmä(t)
combinations(s) de langues
combinación(es) de idiomas
subject matter
aihepiiri
sujet
materia
Amplexor LatviaSporta iela 11LV-1013 Riga, Latvia en-GB -> fi nature conservation legislation/
luonnonsuojelulainsäädäntö

fuel legislation/
polttoainelainsäädäntö

legislation on invasive alien species/
ekologisesti haitallisia tulokaslajeja koskeva lainsäädäntö

Codex Global Atlantic House, 351 Oxford Street London W1C 2JF, UK en-GB -> fi return conditions of online clothing shop/
verkkovaatekaupan palautusehdot
Comunica Translations Calle Skandia 2 ES-29640 Fuengirola en-GB -> fi privacy policy of online clinical applications and services/
kliinisten verkkosovellusten ja -palvelujen tietosuojakäytäntö
RixTrans Ltd Bauskas iela 58A-1 Riga, LV-1004, Latvija en-GB -> fi route navigation/
navigointi reitillä

privacy notice of company's products, services and website/
yhtiön tuotteiden, palvelujen ja verkkosivuston tietosuojaseloste

Transperfect (US) 3 Park Avenue, 39th Floor New York, NY 10016, USA en-GB -> fi e-learning course on group's code of conduct/
verkkokurssi yhtymän toimintaohjeissa

company's cookie policy/
yhtiön evästekäytäntö

en-US -> fi terms of use of file sharing feature/
tiedostonjakotoiminnon käyttöehdot

company's employee privacy notice/
yhtiön työntekijöiden tietosuojaseloste

instructions for use of file sharing application/
tiedostonjakosovelluksen käyttöohje

cookie policy of online store/
verkkokaupan evästekäytäntö

website cookie policy of online store/
verkkosivuston evästekäytäntö

group's code of business conduct and ethics, insider trading policy and whistleblower policy/
yhtymän liiketoiminnan eettiset säännöt, sisäpiirikauppakäytäntö ja ilmiantokäytäntö

instructions for use of tags for locating objects/
esineiden paikantamismerkkien käyttöohje

group's code of conduct and business ethics/
yhtymän toimintaohjeet ja liiketoiminnan etiikka

webinar on developing resilience/
verkkoseminaari resilienssin kehittämisessä

group's online training in acceptable use, anti-bribery, cyber and information security and data protection/
yhtymän verkkokoulutus hyväksyttävässä käytössä, lahjonnan torjunnassa, kyber- ja tietoturvallisuudessa ja tietosuojassa

litigation on licensing of essential patents/
oikeudenkäynti olennaisten patenttien käyttöoikeuksien myöntämisestä

promoting gender equality/
sukupuolten tasa-arvon edistäminen

company's disclaimer/
yhtiön vastuuvapauslauseke

new properties of 5G smartphone/
5G-älypuhelimen uudet ominaisuudet

terms of use of online account/
verkkotilin käyttöehdot

to top of page / sivun alkuun / au début de la page / al inicio de la página

updated / päivitetty / mis à jour / puesto al día: 2021-02-25

advertisements
mainoksia
publicités
publicidades