corporate customers of translation jobs
käännöstöiden yritys- ja yhteisöasiakkaat
entreprises et établissements clients des travaux de traduction
empresas y entidades clientes de trabajos de traducción
in 2022

customer
asiakas
client
cliente
address
osoite
adresse
dirección
postcode
postinumero
code postal
código postal
language combination
kieliyhdistelmä
combination de langues
combinación de idiomas
subject matter
aihepiiri
sujet
materia
pages
sivuja
páginas
Acolad Finland Oy Konepajankuja 5 C FI-00510 Helsinki en-GB -> fi recovery of industrial waste /
teollisuusjätteen hyödyntäminen

terms of antivirus protection service in online activities /
virustorjuntapalvelun verkkotoiminnoissa ehdot

group's employee engagement programme and terms of processing of personal data in it /
yhtymän työntekijöiden sitouttamisohjelma ja henkilötietojen käsittelyn ehdot siinä
14.5
en-US -> fi reduction of CO2 emissions in air and land transport /
hiilidioksidipäästöjen vähentäminen lento- ja maakuljetuksissa
 
fi -> en-GB opas ulkomaalaisille työnhakijoille Suomessa /
guide for foreign job seekers in Finland

lääketeollisuuden toimintaohjeita /
pharmaceutical industry procedures

rakennussuunnittelu /
building construction design

matkapuhelinoperaattorin tiedote /
mobile phone operator's notice

verkkoruokakaupan käyttöohje /
instructions for use of online grocery

valtionhallinnon työtapojen muutosohjelma /
reform programme of working methods of public administration

puhelinoperaattorin palvelut yritysasiakkaille /
telephone operator's services for corporate customers

laitteiden käyttövuokraussopimus /
contract on operating lease of equipment

ohjeet lahjakorttien käyttöön yhtiön myymälöissä ja verkkokaupassa /
instructions for use of gift vouchers in company's shops and online shop

yhtiön kuljetuskaluston hiilidioksidipäästöjen vähentäminen /
reduction of CO2 emissions of company's transport stock8.5
BQT Inc. 704 N. King Street Suite 500 Wilmington, DE 19801, USA en-GB -> fi support service for employee survey /
työntekijäkyselyn tukipalvelu
 
Codex Global Atlantic House, 351 Oxford Street London W1C 2JF, UK en-GB -> fi online fashion shop, its environmental commitment /
tienda de ropa en línea, su compromiso medioambiental /
verkkomuotikauppa, sen ympäristösitoumus

instructions for answering in employee survey /
työntekijäkyselyn vastausohjeet

 
es -> fi política de privacidad de red social /
verkkoyhteisön tietosuojakäytäntö
18
Iisalmen kaupunki /
City of Iisalmi
Pohjolankatu 14 FI-74100 Iisalmi fi -> en-GB Ylä-Savon matkailuesitteitä /
tourist brochures of Upper Savonia
 
SIA “Linearis”Brivibas gatve 300-9Riga, LV-1006, Latvia en-GB -> fi manual for installation and commissioning of electric vehicle charging stations; disclaimer /
sähköajoneuvojen latausasemien asennus- ja käyttöönotto-opas; vastuuvapauslauseke
 
Localsoft, S.L. C/ El Azahar s/n, Edif. Jardines Tropicales,
Nueva Andalucía, Marbella
ES-29660 Málaga en-US -> fi group's employee privacy notice /
yhtymän työntekijöiden tietosuojaseloste

group's privacy policy /
yhtymän tietosuojakäytäntö

online game instructions /
verkkopelin ohjeet

terms of use of online games /
verkkopelien käyttöehdot

privacy policy of online games /
verkkopelien tietosuojakäytäntö

25

34.5

0.5

31.5
RixTrans Ltd Bauskas iela 58A-1 Riga, LV-1004, Latvija en-GB -> fi prospectuses of funds /
rahastojen esitteitä

lifestyle guidance of type 2 diabetics /
elämäntapaohjeita tyypin 2 diabeetikoille

instructions for use of surgical device /
kirurgisen laitteen käyttöohje

group's human rights statement /
yhtymän ihmisoikeuslausunto

investment fund prospectuses /
sijoitusrahastojen esitteitä

definitions of environmentally and socially sustainable investments /
ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten määritelmiä

instructions for use of blender /
tehosekoittimen käyttöohje
10

30
fi -> en-GB sijoitusrahastojen esitteitä /
prospectuses of investment funds
 
Übersetzungsbüro Schnellübersetzer GmbH Siegburger Straße 229 DE-50679 Köln en-GB -> fi improvement of safety, health and the environment in a group of companies /
turvallisuuden, työterveyden ja ympäristön parantaminen yritysryhmässä
8
Transperfect (US) 3 Park Avenue, 39th Floor New York, NY 10016, USA en -> fi employee survey /
työntekijäkysely

information security online, protection of intellectual property /
tietoturva verkossa, immateriaaliomaisuuden suojaus

online training in company's anti-harassment policy /
verkkokoulutus yhtiön häirinnän vastaisessa käytännössä

privacy notice of group's online services /
yhtymän verkkopalvelujen tietosuojaseloste

reforestation /
metsitys

online course in group's code of ethics /
verkkokurssi konsernin eettisissä säännöissä
47.5
1957.5
en-GB -> fi transport of sports equipment on flights /
urheiluvarusteiden kuljetus lennoilla

consenting to and opting out of reception of promotional communications /
markkinointiviestien vastaanottamiseen suostuminen ja siitä kieltäytyminen

improving work safety /
työturvallisuuden parantaminen

brochure of interior surfacings /
sisätilojen pinnoitteiden esite

ferry travel /
lauttamatkailu
1


1768
en-US -> fi tools for online marketing, cloud service, logistics, e-learning design and customer service /
työkaluja verkkomarkkinointiin, pilvipalveluun, logistiikkaan, verkko-oppimisen suunnitteluun ja asiakaspalveluun

UN Global Compact /
YK:n Global Compact -aloite

group's and company's privacy policy /
yhtymän ja yhtiön tietosuojakäytäntö

code of conduct of company and its supply chain /
menettelyohje yhtiölle ja sen toimitusketjulle

protection from Covid 19 in company's premises /
suojautuminen covid-19:ltä yhtiön toimitiloissa

instructions for calling company's ethics helpline /
ohjeet yhtiön eettiseen neuvontapalveluun soittamiseen

Group's ESG goals /
yhtymän ympäristöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja hallinnolliset tavoitteet

privacy notice of group's online services /
yhtymän verkkopalvelujen tietosuojaseloste

biometric access control system /
biometrinen kulunvalvontajärjestelmä

work psychology /
työpsykologia

transfer of business /
liiketoiminnan siirto

0.5

19

22

2.5

1.5

2.5

4
en-US, fr-FR -> fi group's recruitment procedure /
yhtymän työhönottomenettely
 
en-US, se -> fi staff satisfaction survey /
henkilöstön tyytyväisyyskysely
 
fi -> en-GB matkustajakuljetuspalvelusopimus /
passenger transport service contract

valtioneuvoston tarjouspyyntö sähköisestä markkinatietopalvelusta /
Finnish Council of State's invitation to tender for electronic market intelligence service

liiketilojen vuokrasopimus, kohteen rakenteelliset eritelmät ja pitkän aikavälin korjaussuunnitelma /
lease agreement of business premises, structural specifications of object and long-term repair plan

14


22


36
fi -> en-US verotuspäätös /
decision on tax assessment

yhtiön perustamiskirja ja kokousten pöytäkirjoja /
company's memorandum of association and minutes of meetings

5.5


15
en
This list is not exhaustive, as some customers have wished not to be quoted on it.
fi
Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, koska jotkut asiakkaat ovat toivoneet, ettei heitä mainita siinä.
fr
Cette liste n'est pas exhaustive, car quelques clients ont souhaité ne pas être mentionnés sur elle.
es
Este listado no es exhaustivo, porque algunos clientes han deseado no ser mencionados en él.

to top of page / sivun alkuun / au début de la page / al inicio de la página

updated / päivitetty / mis à jour / puesto al día: 2023-01-22

advertisements
mainoksia
publicités
publicidades