corporate customers of translation jobs
käännöstöiden yritys- ja yhteisöasiakkaat
entreprises et établissements clients des travaux de traduction
empresas y entidades clientes de trabajos de traducción
in 2023customer
asiakas
client
cliente
address
osoite
adresse
dirección
postcode
postinumero
code postal
código postal
language combination
kieliyhdistelmä
combination de langues
combinación de idiomas
subject matter
aihepiiri
sujet
materia
pages
sivuja
páginas
A2MS Traductions 23 rue du Bocage FR-69008 Lyon fi -> en-GB yhtiön työhönottomainos /
company's hiring advertisement

0.5
Acolad Finland Oy Konepajankuja 5 C FI-00510 Helsinki en-GB -> fi group's employee engagement programme and terms of processing of personal data in it /
yhtymän työntekijöiden sitouttamisohjelma ja henkilötietojen käsittelyn ehdot siinä

14.5
fr-FR -> fi litige sur le droit d'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à un État membre de l'Union européenne /
oikeudenkäynti kolmannen maan kansalaisen maahantulo-oikeudesta Euroopan unionin jäsenvaltioon28
BQT Inc. 704 N. King Street Suite 500 Wilmington, DE 19801, USA en, es -> fi second-hand clothes' repair service /
servicio de reparación de ropa de segunda mano /
käytettyjen vaatteiden korjauspalvelu


0.5
Codex Global Atlantic House, 351 Oxford Street London W1C 2JF, UK en-GB -> fi employee surveys /
henkilöstökyselyjä

sales boosting software /
myynnin tehostamisohjelmisto

course on improvement of work environment /
työympäristön parantamista koskeva kurssi

acting on employee survey results /
toimenpiteet henkilöstökyselyn tulosten perusteella

marketing application user interface /
markkinointisovelluksen käyttöliittymä


18.5

32.5

c. 15


5.5

24.5
Eurotranslations Mallorca Phone Assistance S.L.Calle Roma, 8ES-30870 Mazarrón es-ES -> fi política de privacidad de grupo de compañias del sector salud
terveysalan yhtymän tietosuojakäytäntö
privacy policy of group of companies of the health sector

2
Iisalmen kaupunki /
City of Iisalmi
Pohjolankatu 14 FI-74100 Iisalmi fi -> en-GB Ylä-Savon matkailuesitteitä /
tourist brochures of Upper Savonia

Ylä-Savon kirkkojen esittely /
presentation of Upper Savonian churches

Savon vesivoimakäyttöisen teollisuuden historia /
history of Savonian hydropowered industry

kulttuuri- ja luontomatkailu Ylä-Savossa /
cultural and nature tourism in Upper Savonia


0.5

26.5


21

19.5
James and Associates1336 W. Chase Ave.Chicago, IL 60626, USA en-US -> fi instructions for use of gift cards /
lahjakorttien käyttöohjeita

4.5
Kobalt Languages Enric Granados 38 Granollers, ES-08403 Barcelona es-ES -> fi hora del planeta /
Maan tunti

código de conducta de grupo de compañías /
yhtymän käytännesäännöt /
code of conduct of group of companies

política de privacidad de grupo de compañías /
yhtymän tietosuojakäytäntö /
privacy of group of companies


0.5


60.5


2
en-US -> fi user authentication /
käyttäjän todennus

privacy policy, terms of use and registration process of online service /
verkkopalvelun tietosuojakäytäntö, käyttöehdot ja rekisteröintiprosessi

online user authentication methods /
käyttäjän todennusmenetelmiä verkossa


0.5

16.5

3
SIA “Linearis” Brivibas gatve 300-9 Riga, LV-1006, Latvia en-GB -> fi advertisements /
mainoksia

2.5
fi -> en-GB tulostusyrityksen esite /
printing company's brochure

3.5
LingvoHouse Translation Services Ltd 60 Cannon Street London EC4N 6NP, UK en-GB -> fi civil litigation /
siviilioikeudenkäynti

company's code of conduct /
yhtiön käytännesäännöt


29

19
Localsoft, S.L. C/ El Azahar s/n, Edif. Jardines Tropicales,
Nueva Andalucía, Marbella
ES-29660 Málaga en-US -> fi privacy policy of online games /
verkkopelien tietosuojakäytäntö

2.5
RixTrans Ltd Bauskas iela 58A-1 Riga, LV-1004, Latvija en-GB -> fi prospectus of sustainable development fund /
kestävän kehityksen rahaston esite

8.5
es-ES -> fi trabajo voluntario en conservación de naturaleza /
vapaaehtoistyö luonnonsuojelussa

2
Skrivánek s.r.o.Veverí 102CZ 616 00 Brno en-GB, fr-FR -> fi descriptions of surveys, procurement contracts and projects of EU bodies /
descriptions des requêtes, marchés publics et projets des institutions de l'UE /
EU:n toimielinten kyselyjen, hankintasopimusten ja hankkeiden kuvauksia /

program messages /
ohjelman ilmoituksia


c. 500

5
Translated S.R.L.Piazza Citera, 1IT-00040 Pomezia (RM) es-ES -> fi pago electrónico /
sähköinen maksaminen

publicidad /
mainos

instrucciones para reembolso de pago /
ohjeet maksun hyvitykseen

viajes aéreos /
lentomatkustus


0.5

0.5


0.5

1
Transperfect (US) 3 Park Avenue, 39th Floor New York, NY 10016, USA en -> fi company's partnership programme /
yhtiön kumppanuusohjelma

e-learning course on discrimination and harassment at the workplace /
verkkokurssi syrjinnässä ja häirinnässä työpaikalla

company's online platform for professional customers /
yhtiön verkkoalusta ammattilaisasiakkaille

presentation of stone interior materials /
kivisten sisustusmateriaalien esittely

company's use of customers' personal information /
yhtiön asiakkaiden henkilötietojen käyttö


1.5

83

9

8


1
en-GB -> fi ferry travel /
lauttamatkailu

website's privacy policy /
verkkosivuston tietosuojakäytäntö

interior design /
sisustussuunnittelu

methods of payment for travel bookings /
matkanvarausten maksutapoja

company's mission statement and values /
yhtiön tehtävän määrittely ja arvot

disciplinary policy of group of companies /
yhtymän kurinpitokäytäntö

EU citizens' contributions /
EU:n kansalaisten myötävaikuttaminen


2

33


14.5

2.5


75.5

14

0.5
en-US -> fi e-learning course in lenses and frames of sunglasses /
aurinkolasien linssejä ja kehyksiä koskeva verkkokurssi

e-learning trainings on eyewear lenses and frames and their selection according to the customer's facial features /
silmälasien linssejä ja kehyksiä ja niiden valintaa asiakkaan kasvonpiirteiden mukaan koskevia verkkokoulutuksia

personal computing devices services agreement /
henkilökohtaisten tiedonkäsittelylaitteiden huoltosopimus

air travel /
lentomatkustus

interior design /
sisustussuunnittelu

company's whistleblowing hotline /
yhtiön raportointilinja epäkohdista ilmoittamiseen

presentation of sports and lifestyle accessories /
urheilu- ja elämäntapatarvikkeiden esittely

presentation of the making of a TV series /
televisiosarjan tekemisen esittely

gaming website's privacy policy /
peliverkkosivuston tietosuojakäytäntö

e-course on gender equality at the workplace /
sukupuolten tasa-arvoa työpaikalla koskeva verkkokurssi

customer's right to refund /
asiakkaan oikeus hyvitykkseen

e-course upselling and cross-selling /
ylösmyyntiä ja ristiinmyyntiä koskeva verkkokurssi

group's children's privacy policy /
konsernin lasten tietosuojakäytäntö

opting out of targeted marketing /
kieltäytyminen kohdennetusta mainonnasta

e-course on selling smart glasses /
verkkokurssi älylasien myynnissä

tools of genealogical research /
sukututkimustyökalut

company's internal and external job postings /
yhtiön sisäiset ja ulkoiset työpaikkailmoitukset

online privacy notice of group of companies /
yhtymän verkkotietosuojaseloste

employee survey /
työntekijäkysely

product description of soft drink /
virvoitusjuoman tuoteseloste

company's guidelines on gifts and entertainment /
yhtiön lahjoja ja kestitystä koskevat ohjeet

advertisement of live news broadcasts /
suorien uutislähetysten mainos

company's employee privacy notice /
yhtiön työntekijöiden tietosuojaseloste

business ethics /
liiketoimintaetiikka

change in company's marketing strategy /
yhtiön markkinointistrategian muutos

online course on anti-bribery and corruption and on prevention of sexual harassment /
verkkokurssi lahjonnan ja korruption torjunnassa ja seksuaalisen häirinnän estämisessä

manager's speech to employees /
johtajan puhe työntekijöille

company's new operating model /
yhtiön uusi toimintamalli

online course on company's code of ethics /
verkkokurssi yhtiön eettisissä säännöissä

group's anti-bribery policy /
yhtymän lahjonnantorjuntakäytäntö

company's privacy policy /
yhtiön tietosuojakäytäntö

company's human rights policy statement /
yhtiön ihmisoikeuskäytäntöilmoitus

company's whistleblower policy /
yhtiön ilmiantokäytäntö

soft drink product description /
virvoitusjuoman tuoteseloste

company's information security policy and internal privacy policy /
yhtiön tietoturvakäytäntö ja sisäinen tietosuojakäytäntö

testing of generative artificial intelligence /
generatiivisen tekoälyn testaus

privacy policy of group of companies /
yhtymän tietosuojakäytäntö

company's employee satisfaction survey /
yhtiön työntekijöiden tyytyväisyyskysely

firm's anti-bribery and anti-corruption policy /
yrityksen lahjonnan- ja korruptiontorjuntakäytäntö

company's social media policy /
yhtiön sosiaalisen median käytäntö

splitting of pharmaceutical company /
lääkeyhtiön jakautuminen

applicability of U.S. Foreign Corrupt Practices Act /
Yhdysvaltojen lain ulkomaisista korruptoituneista käytännöistä sovellettavuus

self-development at work /
omaehtoinen kehitys työssä

diversity and inclusion in the workplace /
monimuotoisuus ja osallistaminen työpaikalla

company's cookie policy /
yhtiön evästekäytäntö

employees' job satisfaction survey /
työntekijöiden työtyytyväisyyskysely

company's suppliers' code of conduct /
yhtiön toimittajien käytännesäännöt

terms of service of online games /
verkkopelien palveluehdot

online course in lean production /
verkkokurssi lean-tuotannossa

terms of use of company's trademarks /
yhtiön tavaramerkkien käyttöehdot

terms of use of online service /
verkkopalvelun käyttöehdot

code of conduct of suppliers of group of companies /
yhtymän toimittajien toimintaohjeet

corporation's guidelines for notices from law enforcement /
yhtymän ohjeet lainvalvojien ilmoituksiin


1325.5


75

0.5

0.5


0.5

16.5


35

23

17.5


2.5

18


9.5

0.5


48

33

3.5


18.5

6


.5


2

.5

.5


6.5

516


3

12

5


12

18


6


12

0.5

12


1.5

28.5

2


47

8.5


3


7

29


8

3

2


19

57.5


24

1.5

110


38.5

8
fi -> en-GB työnantajan ja työntekijän oikeudet työsuhteessa tuotettuun keksintöön /
employer's and employee's rights to invention produced in employment relationship

hotelliesite /
hotel brochure

ravintoloiden mainoksia /
advertisements of restaurants

oikeudenkäynti sopimusrikkomuksista /
litigation over breaches of contract

ilmastonmuutoksen haittavaikutukset porotaloudelle /
adverse effects of climate change on reindeer husbandry5.5


1

0.5

n/a

85
fi -> en-US tiedonsiirron suojausjärjestelmää koskeva patenttiriita /
patent dispute concerning a data transfer security system

julkinen hankintasopimus /
public procurement contract

omaisuuden ositusta koskevia oikeudenkäyntejä /
litigations on partition of property

tiedonsiirto-ohjelmiston kaupallistaminen /
commercialization of data transmission software

sopimus asiointiautomaateista /
contract on vending machines

patenttiriita /
patent dispute

oikeudellinen suojatoimenpide /
legal safeguard measure


40.5

7


103

28


37

35

0.5
Travod International Ltd 49 Queen Victoria St. London, EC4N 4SA, United Kingdom fr-CA -> fi code éthique d'entreprise /
yrityksen eettiset säännöt

5
Österbottens förbund – Pohjanmaan liitto Hietasaarenkatu 6 B FI-65100 Vaasa es-CL -> en-GB memorando de entendimiento entre gobiernos regionales /
memorandum of understanding between regional governments /
aluehallintoviranomaisten välinen yhteistyömuistio

2.5
en
This list is not exhaustive, as some customers have wished not to be quoted on it.
fi
Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, koska jotkut asiakkaat ovat toivoneet, ettei heitä mainita siinä.
fr
Cette liste n'est pas exhaustive, car quelques clients ont souhaité ne pas être mentionnés sur elle.
es
Este listado no es exhaustivo, porque algunos clientes han deseado no ser mencionados en él.

to top of page / sivun alkuun / au début de la page / al inicio de la página

updated / päivitetty / mis à jour / puesto al día: 2024-01-02

advertisements
mainoksia
publicités
publicidades